GTX 1660 với i7-8700K điểm chuẩn Chất lượng cực tại các thiết lập chất lượng

Rõ ràng GTX 1660 là một thẻ có khả năng cao hơn một cách đáng kể, có thể chơi AAA tiêu đề tại 1080p/1440p với 50-60 khung hình/giây. Giá/tỷ lệ hiệu suất là tuyệt GTX 1660 vời cho chống lại sự cạnh tranh trong ngân sách giữa phạm vi thẻ. Trong điều kiện của bộ nhớ GTX 1660 , 6144 RAM của MB là quá đủ cho các trò chơi hiện đại và không nên gây ra bất kỳ bottlenecks. Là liên GTX 1660 quan đến nhiệt độ tải tối đa, của làm mát là tuyệt vời tại Keeping It Cool và dưới sự kiểm soát.

 GTX 1660 với i7-8700K điểm chuẩn Chất lượng cực tại các thiết lập chất lượng
NVIDIA GeForce GTX 1660
Giá ₫ 5,139,406.8
Năm 2019
Nhiệt độ tối đa ghi 61C
Max fan tiếng ồn 45.6dB
Đề nghị Power Supply 470W
Benchmark CPU Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz ($369.89)
CPU tác động trên FPS + 0.0 FPS
CPU tác động trên FPS% 0.0%
Thiết đặt chất lượng chuẩn Ultra Quality Settings
Hiệu suất trung bình 1080p 88.3 FPS
Trung bình 1440p hiệu suất 64.6 FPS
(Ultrawide) Trung bình 1440p hiệu suất 54.8 FPS
Trung bình 4K hiệu suất 37.8 FPS
Bộ nhớ 6 GB
Chi phí 1080p trên mỗi khung hình ₫ 58,168.7
1440p Chi phí cho mỗi khung hình ₫ 79,660.8
(Ultrawide) 1440p Chi phí cho mỗi khung hình ₫ 93,677.4
Chi phí 4K trên mỗi khung hình ₫ 135,960.7
Loạt GTX 1660
Variant NVIDIA GeForce GTX 1660
Điểm kết hợp tổng thể 89/100 Tuyệt vời

Tin tốt là, với việc phát hành GTX 1660 Ti, giá của GTX 1660 đang được giảm giá nhiều hơn. NVIDIA thẻ xx60 của xx60 luôn được xác định bởi giá entry-level với hiệu suất gõ cửa các thẻ đồ họa mid-range - đặc biệt là khi được ép xung. Sau khi dành thời gian để kiểm tra đầy đủ card đồ họa Turing bên trong GTX 1660, chúng ta có thể nói mà không nghi ngờ gì rằng nó tiếp tục xu hướng.

GTX 1660 rẻ hơn nhiều so với GTX 1060 6GB vì nó có giá ₫ 5139406.8. So sánh điều này với GTX 1060 6GB, ban đầu có giá ₫ 5933678.8. Trong khi đó, thẻ tương đương gần nhất của là có giá. Thật không may, hiệu suất chơi game không hoàn toàn ấn tượng. Ngay cả khi GTX 1660 luôn cung cấp tốc độ khung hình tăng so với GTX 1060 6GB, mức tăng không có nhiều để chứng minh cho việc nâng cấp.

Đối với 1080p Full HD, chúng tôi có thể chơi Need For Speed: Heat, Just Cause 4, Shadow of the Tomb Raider, Gears of War 5, Monster Hunter: World tại 67 fps đến 72 fps và giữ tốc độ khung hình lơ lửng xung quanh 70 fps. Đối với 1440p Quad HD, chúng tôi có thể chơi Call of Duty: Black Ops 4, F1 2019, Far Cry New Dawn, Apex Legends, Resident Evil 2 tại 62 fps đến 70 fps và giữ tốc độ khung hình lơ lửng xung quanh 66 fps.

Assassin's Creed Odyssey (2018)

Chất lượng cực

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
56.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
53.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
50.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
47.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
47.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
44.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
43.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
39.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
39.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
38.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
35.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
34.0 FPS

GTX 1660 nằm giữa GTX 1660 SUPER và RX 590 , giảm chậm hơn GTX 1660 SUPER bởi 6.1 % và nhanh hơn RX 590 bởi 1.8 %. Nó có hiệu suất tương đối trung bình so với mọi card đồ họa ở đây. Ngoài ra, GTX 1660 cũng nhanh hơn GTX 1060 6GB bởi một lề tốt.

Forza Horizon 4 (2018)

Chất lượng cực

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
105.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
99.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
96.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
94.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
89.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
87.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
75.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
74.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
70.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
69.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
68.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
62.2 FPS

GTX 1660 nằm giữa RX Vega 56 và RX 590 , giảm chậm hơn RX Vega 56 bởi 1.4 % và nhanh hơn RX 590 bởi 16.3 %. Nó có hiệu suất tương đối trung bình so với mọi card đồ họa ở đây. Kết quả của nó thực sự không thể phân biệt được với những kết quả của RX Vega 56 . Ngoài ra, GTX 1660 cũng nhanh hơn GTX 1060 6GB bởi một lề tốt.

Shadow of the Tomb Raider (2018)

Chất lượng cực

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
85.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
84.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
79.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
75.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
74.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
71.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
70.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
66.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
64.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
60.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
59.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
46.8 FPS

GTX 1660 nằm giữa RX 590 và RX 5500 XT 8GB , giảm chậm hơn RX 590 bởi 2.4 % và nhanh hơn RX 5500 XT 8GB bởi 5.7 %. Nó có hiệu suất tương đối trung bình so với mọi card đồ họa ở đây. Kết quả của nó thực sự không thể phân biệt được với những kết quả của RX 590 . Ngoài ra, GTX 1660 cũng nhanh hơn GTX 1060 6GB bởi một lề tốt.

PlayerUnknown's Battlegrounds (2017)

Chất lượng cực

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
85.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
80.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
80.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
76.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
71.1 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
71.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
58.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
56.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
52.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
51.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
50.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
45.9 FPS

GTX 1660 nằm giữa GTX 1660 SUPER và RX Vega 56 , giảm chậm hơn GTX 1660 SUPER bởi 6.9 % và nhanh hơn RX Vega 56 bởi 0.1 %. Nó có hiệu suất tương đối trung bình so với mọi card đồ họa ở đây. Ngoài ra, GTX 1660 cũng nhanh hơn GTX 1060 6GB bởi một lề tốt.

Battlefield V (2018)

Chất lượng cực

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
123.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
111.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
105.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
103.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
99.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
99.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
95.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
93.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
92.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
85.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
83.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
68.4 FPS

GTX 1660 nằm giữa RX 580 và RX 5500 XT 4GB , giảm chậm hơn RX 580 bởi 0.8 % và nhanh hơn RX 5500 XT 4GB bởi 8.3 %. Nó có hiệu suất tương đối dưới trung bình so với mọi card đồ họa ở đây. Kết quả của nó thực sự không thể phân biệt được với những kết quả của RX 580 . Ngoài ra, GTX 1660 cũng nhanh hơn GTX 1060 6GB bởi một lề tốt.

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

1% Low [Min FPS] Average FPS
Năm Trò chơi Khung hình/giây
2019 Apex Legends
81
90.3
2019 Anthem
52
58.2
2019 Far Cry New Dawn
76
85.3
2019 Resident Evil 2
93
104.2
2019 Metro Exodus
41
46.5
2019 World War Z
70
78.0
2019 Gears of War 5
64
72.0
2019 F1 2019
81
90.4
2019 GreedFall
73
81.4
2019 Borderlands 3
51
57.2
2019 Call of Duty Modern Warfare
99
110.0
2019 Red Dead Redemption 2
38
42.4
2019 Need For Speed: Heat
59
66.5
2018 Call of Duty: Black Ops 4
95
106.2
2018 Assassin's Creed Odyssey
39
44.3
2018 Final Fantasy XV
66
74.4
2018 Shadow of the Tomb Raider
63
70.2
2018 Forza Horizon 4
79
87.8
2018 Fallout 76
105
117.0
2018 Hitman 2
81
91.1
2018 Just Cause 4
60
67.1
2018 Monster Hunter: World
65
72.3
2018 Strange Brigade
104
116.1
2018 Battlefield V
83
92.8
2017 Dawn of War III
79
88.4
2017 Ghost Recon Wildlands
62
69.9
2017 Assassin's Creed Origins
57
64.4
2017 Destiny 2
111
123.7
2017 PlayerUnknown's Battlegrounds
63
71.1
2017 Fortnite Battle Royale
79
87.8
2017 Need For Speed: Payback
83
92.9
2017 For Honor
111
123.9
2017 Project CARS 2
79
87.8
2017 Forza Motorsport 7
95
106.3
2016 Deus Ex: Mankind Divided
51
57.3
2016 Ashes of the Singularity: Escalation
66
73.4
2016 Doom
127
141.4
2016 F1 2016
80
89.4
2016 Total War: Warhammer
77
86.5
2016 Battlefield 1
97
108.3
2016 Overwatch
122
136.4
2016 Dishonored 2
57
64.0
2015 Grand Theft Auto V
75
83.7
2015 Rocket League
325
361.4
2015 Need For Speed
90
100.2
2015 Project CARS
86
96.1
2015 Rainbow Six Siege
168
187.0
2012 Counter-Strike: Global Offensive
223
247.8
2009 League of Legends
418
464.6

Giải quyết 2560x1440

1% Low [Min FPS] Average FPS
Năm Trò chơi Khung hình/giây
2019 Apex Legends
53
67.2
2019 Anthem
36
46.1
2019 Far Cry New Dawn
52
66.2
2019 Resident Evil 2
56
70.2
2019 Metro Exodus
28
36.1
2019 World War Z
45
56.9
2019 Gears of War 5
41
52.2
2019 F1 2019
51
64.0
2019 GreedFall
47
58.8
2019 Borderlands 3
32
40.1
2019 Call of Duty Modern Warfare
63
79.2
2019 Red Dead Redemption 2
27
34.6
2019 Need For Speed: Heat
41
52.2
2018 Call of Duty: Black Ops 4
49
61.9
2018 Assassin's Creed Odyssey
28
35.1
2018 Final Fantasy XV
41
51.8
2018 Shadow of the Tomb Raider
37
46.8
2018 Forza Horizon 4
59
74.4
2018 Fallout 76
62
77.7
2018 Hitman 2
47
59.4
2018 Just Cause 4
39
49.6
2018 Monster Hunter: World
40
50.6
2018 Strange Brigade
64
80.8
2018 Battlefield V
59
74.4
2017 Dawn of War III
53
66.5
2017 Ghost Recon Wildlands
41
52.2
2017 Assassin's Creed Origins
40
51.0
2017 Destiny 2
84
106.2
2017 PlayerUnknown's Battlegrounds
43
54.3
2017 Fortnite Battle Royale
45
57.3
2017 Need For Speed: Payback
53
67.1
2017 For Honor
57
72.3
2017 Project CARS 2
49
61.9
2017 Forza Motorsport 7
76
96.1
2016 Deus Ex: Mankind Divided
32
40.0
2016 Ashes of the Singularity: Escalation
48
60.8
2016 Doom
80
100.6
2016 F1 2016
57
71.8
2016 Total War: Warhammer
52
65.0
2016 Battlefield 1
64
81.0
2016 Overwatch
75
94.2
2016 Dishonored 2
43
54.8
2015 Grand Theft Auto V
47
59.4
2015 Rocket League
123
154.9
2015 Need For Speed
61
77.4
2015 Project CARS
58
73.3
2015 Rainbow Six Siege
96
121.0
2012 Counter-Strike: Global Offensive
165
206.5
2009 League of Legends
206
258.1

Giải quyết 3440x1440

1% Low [Min FPS] Average FPS
Năm Trò chơi Khung hình/giây
2019 Apex Legends
43
57.4
2019 Anthem
28
38.1
2019 Far Cry New Dawn
41
54.2
2019 Resident Evil 2
42
56.1
2019 Metro Exodus
23
31.5
2019 World War Z
36
48.0
2019 Gears of War 5
34
45.6
2019 F1 2019
42
56.0
2019 GreedFall
33
44.4
2019 Borderlands 3
24
32.6
2019 Call of Duty Modern Warfare
51
67.7
2019 Red Dead Redemption 2
23
30.3
2019 Need For Speed: Heat
34
45.6
2018 Call of Duty: Black Ops 4
36
47.9
2018 Assassin's Creed Odyssey
24
32.2
2018 Final Fantasy XV
33
43.8
2018 Shadow of the Tomb Raider
28
38.0
2018 Forza Horizon 4
50
65.8
2018 Fallout 76
48
64.4
2018 Hitman 2
38
50.6
2018 Just Cause 4
30
40.3
2018 Monster Hunter: World
30
40.0
2018 Strange Brigade
50
66.8
2018 Battlefield V
46
61.3
2017 Dawn of War III
41
54.6
2017 Ghost Recon Wildlands
33
44.4
2017 Assassin's Creed Origins
33
44.7
2017 Destiny 2
64
85.4
2017 PlayerUnknown's Battlegrounds
34
45.6
2017 Fortnite Battle Royale
35
47.2
2017 Need For Speed: Payback
46
60.8
2017 For Honor
44
58.0
2017 Project CARS 2
46
60.7
2017 Forza Motorsport 7
71
94.5
2016 Deus Ex: Mankind Divided
25
33.2
2016 Ashes of the Singularity: Escalation
44
58.0
2016 Doom
62
82.4
2016 F1 2016
48
63.5
2016 Total War: Warhammer
41
54.5
2016 Battlefield 1
51
67.2
2016 Overwatch
58
76.4
2016 Dishonored 2
39
52.5
2015 Grand Theft Auto V
35
47.1
2015 Rocket League
92
121.6
2015 Need For Speed
52
69.0
2015 Project CARS
50
66.8
2015 Rainbow Six Siege
71
94.7
2012 Counter-Strike: Global Offensive
159
209.9
2009 League of Legends
146
193.3

Giải quyết 3840x2160

1% Low [Min FPS] Average FPS
Năm Trò chơi Khung hình/giây
2019 Apex Legends
28
40.1
2019 Anthem
17
25.1
2019 Far Cry New Dawn
24
35.1
2019 Resident Evil 2
24
34.6
2019 Metro Exodus
15
22.7
2019 World War Z
22
32.8
2019 Gears of War 5
23
33.0
2019 F1 2019
28
40.7
2019 GreedFall
16
24.2
2019 Borderlands 3
14
20.9
2019 Call of Duty Modern Warfare
33
47.3
2019 Red Dead Redemption 2
15
22.0
2019 Need For Speed: Heat
23
33.0
2018 Call of Duty: Black Ops 4
19
27.6
2018 Assassin's Creed Odyssey
17
25.1
2018 Final Fantasy XV
21
30.1
2018 Shadow of the Tomb Raider
16
24.2
2018 Forza Horizon 4
33
48.5
2018 Fallout 76
29
42.6
2018 Hitman 2
24
35.1
2018 Just Cause 4
18
25.8
2018 Monster Hunter: World
16
24.2
2018 Strange Brigade
30
44.0
2018 Battlefield V
28
40.1
2017 Dawn of War III
24
35.5
2017 Ghost Recon Wildlands
21
30.8
2017 Assassin's Creed Origins
22
32.6
2017 Destiny 2
37
53.5
2017 PlayerUnknown's Battlegrounds
21
30.9
2017 Fortnite Battle Royale
21
31.0
2017 Need For Speed: Payback
32
46.5
2017 For Honor
25
36.1
2017 Project CARS 2
36
51.6
2017 Forza Motorsport 7
56
80.5
2016 Deus Ex: Mankind Divided
15
22.0
2016 Ashes of the Singularity: Escalation
33
47.6
2016 Doom
37
53.4
2016 F1 2016
32
46.8
2016 Total War: Warhammer
25
36.8
2016 Battlefield 1
31
44.6
2016 Overwatch
34
48.6
2016 Dishonored 2
30
43.4
2015 Grand Theft Auto V
20
28.7
2015 Rocket League
50
72.3
2015 Need For Speed
36
51.6
2015 Project CARS
36
51.6
2015 Rainbow Six Siege
39
56.1
2012 Counter-Strike: Global Offensive
130
185.8
2009 League of Legends
72
103.2
GTX 1660 with i7-8700K at 1080p and Chất lượng cực settings

GTX 1660 Kỹ thuật

GTX 1660

Critics Reviews


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn
D
ddddfx 9 months ago
hey nice ***** stuff out there ***** noob cc ***** ***** ***** ccc
0 0
D
dddd 9 months ago
hey nice shit stuff out there fucking noob cc asian
0 0
S
shiftman 9 months ago
hey nice shit stuff out there fucking noob
0 0