RX 580 với i7-7700K điểm chuẩn Chất lượng cực tại các thiết lập chất lượng

Tại 1440p, RX 580 có thể nhấn 50-60 fps trên tất cả mọi thứ khá nhiều tại siêu, chỉ cần không có antialiasing, ít xung quanh occlusion và chuyển xuống bóng tối. Rõ ràng RX 580 là một thẻ có khả năng cao hơn một cách đáng kể, có thể chơi AAA tiêu đề tại 1080p/1440p với 50-60 khung hình/giây. Giá/tỷ lệ hiệu suất là tuyệt RX 580 vời cho chống lại sự cạnh tranh trong ngân sách giữa phạm vi thẻ. Trong điều kiện của bộ nhớ RX 580 , 8192 RAM của MB là quá đủ cho các trò chơi hiện đại và không nên gây ra bất kỳ bottlenecks.

 RX 580 với i7-7700K điểm chuẩn Chất lượng cực tại các thiết lập chất lượng
AMD Radeon RX 580
Giá ₫ 3,527,501.9
Năm 2017
Nhiệt độ tối đa ghi 75C
Max fan tiếng ồn 45.7dB
Đề nghị Power Supply 535W
Benchmark CPU Intel Core i7-7700K @ 4.20GHz ($354.99)
CPU tác động trên FPS + 0.0 FPS
CPU tác động trên FPS% 0.0%
Thiết đặt chất lượng chuẩn Ultra Quality Settings
Hiệu suất trung bình 1080p 74.3 FPS
Trung bình 1440p hiệu suất 52.7 FPS
(Ultrawide) Trung bình 1440p hiệu suất 44.2 FPS
Trung bình 4K hiệu suất 30.0 FPS
Bộ nhớ 8 GB
Chi phí 1080p trên mỗi khung hình ₫ 71,951.7
1440p Chi phí cho mỗi khung hình ₫ 101,620.1
(Ultrawide) 1440p Chi phí cho mỗi khung hình ₫ 121,009.7
Chi phí 4K trên mỗi khung hình ₫ 178,244.0
Loạt RX 580
Variant AMD Radeon RX 580
Điểm kết hợp tổng thể 80/100 Tuyệt vời

AMD thẻ xx80 của xx80 luôn được xác định bởi giá mid-range với hiệu suất gõ cửa các thẻ đồ họa high-end - đặc biệt là khi được ép xung. Sau khi dành thời gian để kiểm tra đầy đủ card đồ họa GCN 4.0 bên trong RX 580, chúng ta có thể nói mà không nghi ngờ gì rằng nó tiếp tục xu hướng. RX 580 rẻ hơn nhiều so với RX 480 vì nó có giá ₫ 5349655.3. So sánh điều này với RX 480, ban đầu có giá ₫ 9344376. Trong khi đó, thẻ tương đương gần nhất của NVIDIA là GTX 1060 6GB có giá ₫ 5933678.8.

Thật không may, hiệu suất chơi game không hoàn toàn ấn tượng. Ngay cả khi RX 580 luôn cung cấp tốc độ khung hình tăng so với RX 480, mức tăng không có nhiều để chứng minh cho việc nâng cấp. Đối với 1080p Full HD, chúng tôi có thể chơi Final Fantasy XV, Apex Legends, Shadow of the Tomb Raider, F1 2019, Forza Horizon 4 tại 62 fps đến 68 fps và giữ tốc độ khung hình lơ lửng xung quanh 65 fps.

Đối với 1440p Quad HD, chúng tôi có thể chơi Call of Duty: Black Ops 4, Fallout 76, World War Z, Battlefield V tại 64 fps đến 70 fps và giữ tốc độ khung hình lơ lửng xung quanh 66 fps.

Assassin's Creed Odyssey (2018)

Chất lượng cực

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
47.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
44.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
43.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
39.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
39.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
38.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
35.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
34.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
32.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
29.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
27.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
26.0 FPS

RX 580 nằm giữa RX 5500 XT 8GB và GTX 1650 SUPER , giảm chậm hơn RX 5500 XT 8GB bởi 0.8 % và nhanh hơn GTX 1650 SUPER bởi 1.3 %. Nó có hiệu suất tương đối trung bình so với mọi card đồ họa ở đây. Kết quả của nó thực sự không thể phân biệt được với những kết quả của RX 5500 XT 8GB . RX 580 trung bình 39.3 khung hình / giây trong , đứng đầu GTX 1060 6GB bằng một tỷ lệ tốt. Khi so sánh với anh chị em thấp hơn của nó - RX 570 - chúng tôi thấy hiệu suất nhanh hơn 20% cho RX 580 .

Forza Horizon 4 (2018)

Chất lượng cực

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
94.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
87.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
75.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
74.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
70.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
69.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
68.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
66.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
62.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
54.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
52.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
45.0 FPS

RX 580 nằm giữa RX 5500 XT 8GB và GTX 1060 3GB , giảm chậm hơn RX 5500 XT 8GB bởi 2.2 % và nhanh hơn GTX 1060 3GB bởi 2.4 %. Nó có hiệu suất tương đối trung bình so với mọi card đồ họa ở đây. Kết quả của nó thực sự không thể phân biệt được với những kết quả của RX 5500 XT 8GB . Đó là một cuộc gọi gần giữa RX 580 và đối thủ của nó GTX 1060 6GB đối GTX 1060 6GB bằng một lề nhỏ. Khi so sánh với anh chị em thấp hơn của nó - RX 570 - chúng tôi thấy hiệu suất nhanh hơn 20% cho RX 580 .

Shadow of the Tomb Raider (2018)

Chất lượng cực

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
75.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
71.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
70.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
66.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
64.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
60.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
59.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
52.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
48.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
46.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
44.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
43.6 FPS

RX 580 nằm giữa RX 5500 XT 8GB và RX 5500 XT 4GB , giảm chậm hơn RX 5500 XT 8GB bởi 2.3 % và nhanh hơn RX 5500 XT 4GB bởi 7.8 %. Nó có hiệu suất tương đối trung bình so với mọi card đồ họa ở đây. Hiệu suất của RX 580 trong trò chơi này dao động quanh mốc 60fps. Kết quả của nó thực sự không thể phân biệt được với những kết quả của RX 5500 XT 8GB . RX 580 trung bình 64.9 khung hình / giây trong , đứng đầu GTX 1060 6GB bằng một tỷ lệ tốt. Khi so sánh với anh chị em thấp hơn của nó - RX 570 - chúng tôi thấy hiệu suất nhanh hơn 20% cho RX 580 .

PlayerUnknown's Battlegrounds (2017)

Chất lượng cực

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
76.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
71.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
58.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
56.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
52.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
51.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
50.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
49.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
45.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
43.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
41.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
39.9 FPS

RX 580 nằm giữa RX 5500 XT 8GB và GTX 1060 3GB , giảm chậm hơn RX 5500 XT 8GB bởi 1.6 % và nhanh hơn GTX 1060 3GB bởi 2 %. Nó có hiệu suất tương đối trung bình so với mọi card đồ họa ở đây. Kết quả của nó thực sự không thể phân biệt được với những kết quả của RX 5500 XT 8GB .

Battlefield V (2018)

Chất lượng cực

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
103.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
99.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
95.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
93.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
92.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
85.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
83.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
71.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
68.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
65.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
64.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
62.0 FPS

RX 580 nằm giữa RX 5500 XT 8GB và GTX 1660 , giảm chậm hơn RX 5500 XT 8GB bởi 1.9 % và nhanh hơn GTX 1660 bởi 0.8 %. Nó có hiệu suất tương đối trung bình so với mọi card đồ họa ở đây. Kết quả của nó thực sự không thể phân biệt được với những kết quả của RX 5500 XT 8GB . RX 580 trung bình 93.5 khung hình / giây trong , đứng đầu GTX 1060 6GB bằng một tỷ lệ tốt. Khi so sánh với anh chị em thấp hơn của nó - RX 570 - chúng tôi thấy hiệu suất nhanh hơn 20% cho RX 580 .

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

1% Low [Min FPS] Average FPS
Năm Trò chơi Khung hình/giây
2019 Apex Legends
56
63.0
2019 Anthem
36
40.6
2019 Far Cry New Dawn
53
59.5
2019 Resident Evil 2
72
80.5
2019 Metro Exodus
32
35.9
2019 World War Z
81
91.0
2019 Gears of War 5
46
52.2
2019 F1 2019
58
65.5
2019 GreedFall
53
59.0
2019 Borderlands 3
37
41.4
2019 Call of Duty Modern Warfare
71
79.7
2019 Red Dead Redemption 2
27
30.7
2019 Need For Speed: Heat
43
48.2
2018 Call of Duty: Black Ops 4
91
101.2
2018 Assassin's Creed Odyssey
35
39.3
2018 Final Fantasy XV
55
61.6
2018 Shadow of the Tomb Raider
58
64.9
2018 Forza Horizon 4
61
68.2
2018 Fallout 76
82
91.3
2018 Hitman 2
64
71.5
2018 Just Cause 4
46
51.8
2018 Monster Hunter: World
50
55.8
2018 Strange Brigade
75
84.1
2018 Battlefield V
84
93.5
2017 Dawn of War III
89
99.3
2017 Ghost Recon Wildlands
58
64.8
2017 Assassin's Creed Origins
51
57.2
2017 Destiny 2
89
99.0
2017 PlayerUnknown's Battlegrounds
45
50.6
2017 Fortnite Battle Royale
61
68.5
2017 Need For Speed: Payback
64
71.7
2017 For Honor
86
95.6
2017 Project CARS 2
60
67.7
2017 Forza Motorsport 7
73
82.1
2016 Ashes of the Singularity
58
64.7
2016 Deus Ex: Mankind Divided
60
67.1
2016 Ashes of the Singularity: Escalation
49
55.4
2016 Doom
120
134.3
2016 F1 2016
81
90.2
2016 Hitman
85
94.8
2016 Rise of the Tomb Raider
83
92.6
2016 The Division
65
72.9
2016 Total War: Warhammer
69
76.9
2016 Battlefield 1
99
111.1
2016 Overwatch
95
106.3
2016 Dishonored 2
44
49.4
2015 DiRT Rally
98
109.8
2015 Grand Theft Auto V
54
60.0
2015 The Witcher 3
71
79.5
2015 Rocket League
251
279.0
2015 Need For Speed
69
77.3
2015 Project CARS
66
74.1
2015 Rainbow Six Siege
121
135.5
2013 Crysis 3
81
90.2
2013 Battlefield 4
72
81.1
2012 Counter-Strike: Global Offensive
172
191.3
2009 League of Legends
322
358.6

Giải quyết 2560x1440

1% Low [Min FPS] Average FPS
Năm Trò chơi Khung hình/giây
2019 Apex Legends
37
46.9
2019 Anthem
25
32.2
2019 Far Cry New Dawn
36
46.2
2019 Resident Evil 2
43
54.2
2019 Metro Exodus
22
27.9
2019 World War Z
53
66.4
2019 Gears of War 5
30
37.9
2019 F1 2019
37
46.4
2019 GreedFall
34
42.6
2019 Borderlands 3
23
29.1
2019 Call of Duty Modern Warfare
45
57.4
2019 Red Dead Redemption 2
20
25.1
2019 Need For Speed: Heat
30
37.9
2018 Call of Duty: Black Ops 4
51
63.8
2018 Assassin's Creed Odyssey
26
33.0
2018 Final Fantasy XV
35
44.0
2018 Shadow of the Tomb Raider
33
41.8
2018 Forza Horizon 4
45
57.2
2018 Fallout 76
51
63.8
2018 Hitman 2
36
46.2
2018 Just Cause 4
30
38.3
2018 Monster Hunter: World
31
39.1
2018 Strange Brigade
46
58.6
2018 Battlefield V
56
70.4
2017 Dawn of War III
50
62.7
2017 Ghost Recon Wildlands
38
48.1
2017 Assassin's Creed Origins
32
40.7
2017 Destiny 2
67
84.7
2017 PlayerUnknown's Battlegrounds
30
38.5
2017 Fortnite Battle Royale
35
44.7
2017 Need For Speed: Payback
41
51.8
2017 For Honor
44
55.8
2017 Project CARS 2
38
47.8
2017 Forza Motorsport 7
59
74.1
2016 Ashes of the Singularity
39
49.5
2016 Deus Ex: Mankind Divided
34
42.9
2016 Ashes of the Singularity: Escalation
40
51.0
2016 Doom
74
93.5
2016 F1 2016
56
70.5
2016 Hitman
54
67.5
2016 Rise of the Tomb Raider
44
56.1
2016 The Division
40
50.2
2016 Total War: Warhammer
50
62.7
2016 Battlefield 1
56
70.3
2016 Overwatch
58
73.2
2016 Dishonored 2
33
42.2
2015 DiRT Rally
61
76.6
2015 Grand Theft Auto V
33
41.8
2015 The Witcher 3
35
44.8
2015 Rocket League
95
119.5
2015 Need For Speed
47
59.8
2015 Project CARS
45
56.6
2015 Rainbow Six Siege
70
87.7
2013 Crysis 3
33
41.9
2013 Battlefield 4
42
52.8
2012 Counter-Strike: Global Offensive
127
159.4
2009 League of Legends
159
199.3

Giải quyết 3440x1440

1% Low [Min FPS] Average FPS
Năm Trò chơi Khung hình/giây
2019 Apex Legends
30
40.1
2019 Anthem
20
26.6
2019 Far Cry New Dawn
28
37.8
2019 Resident Evil 2
32
43.3
2019 Metro Exodus
18
24.3
2019 World War Z
42
56.0
2019 Gears of War 5
25
33.1
2019 F1 2019
30
40.6
2019 GreedFall
24
32.2
2019 Borderlands 3
17
23.6
2019 Call of Duty Modern Warfare
37
49.1
2019 Red Dead Redemption 2
16
21.9
2019 Need For Speed: Heat
25
33.1
2018 Call of Duty: Black Ops 4
38
51.2
2018 Assassin's Creed Odyssey
21
28.2
2018 Final Fantasy XV
28
37.7
2018 Shadow of the Tomb Raider
26
34.7
2018 Forza Horizon 4
38
51.2
2018 Fallout 76
40
53.0
2018 Hitman 2
29
39.4
2018 Just Cause 4
23
31.1
2018 Monster Hunter: World
23
30.9
2018 Strange Brigade
36
48.4
2018 Battlefield V
43
57.7
2017 Dawn of War III
38
50.1
2017 Ghost Recon Wildlands
30
40.3
2017 Assassin's Creed Origins
27
35.9
2017 Destiny 2
51
67.7
2017 PlayerUnknown's Battlegrounds
24
32.4
2017 Fortnite Battle Royale
27
36.7
2017 Need For Speed: Payback
35
46.9
2017 For Honor
34
44.8
2017 Project CARS 2
35
46.9
2017 Forza Motorsport 7
55
72.9
2016 Deus Ex: Mankind Divided
25
33.0
2016 Ashes of the Singularity: Escalation
35
46.7
2016 Doom
56
74.7
2016 F1 2016
45
59.7
2016 Total War: Warhammer
37
48.8
2016 Battlefield 1
43
57.8
2016 Overwatch
45
59.3
2016 Dishonored 2
30
40.5
2015 Grand Theft Auto V
25
33.0
2015 Rocket League
71
93.8
2015 Need For Speed
40
53.3
2015 Project CARS
39
51.6
2015 Rainbow Six Siege
52
68.6
2012 Counter-Strike: Global Offensive
123
162.0
2009 League of Legends
113
149.2

Giải quyết 3840x2160

1% Low [Min FPS] Average FPS
Năm Trò chơi Khung hình/giây
2019 Apex Legends
19
28.0
2019 Anthem
12
17.5
2019 Far Cry New Dawn
17
24.5
2019 Resident Evil 2
18
26.7
2019 Metro Exodus
12
17.5
2019 World War Z
26
38.2
2019 Gears of War 5
16
23.9
2019 F1 2019
20
29.5
2019 GreedFall
12
17.5
2019 Borderlands 3
10
15.1
2019 Call of Duty Modern Warfare
24
34.3
2019 Red Dead Redemption 2
11
15.9
2019 Need For Speed: Heat
16
23.9
2018 Call of Duty: Black Ops 4
22
31.9
2018 Assassin's Creed Odyssey
13
19.8
2018 Final Fantasy XV
18
26.4
2018 Shadow of the Tomb Raider
16
23.1
2018 Forza Horizon 4
26
38.5
2018 Fallout 76
24
35.2
2018 Hitman 2
19
27.5
2018 Just Cause 4
13
19.9
2018 Monster Hunter: World
13
18.7
2018 Strange Brigade
22
31.9
2018 Battlefield V
26
37.4
2017 Dawn of War III
21
31.0
2017 Ghost Recon Wildlands
19
27.2
2017 Assassin's Creed Origins
18
26.4
2017 Destiny 2
29
41.8
2017 PlayerUnknown's Battlegrounds
15
22.0
2017 Fortnite Battle Royale
16
23.9
2017 Need For Speed: Payback
25
35.9
2017 For Honor
19
27.9
2017 Project CARS 2
27
39.8
2017 Forza Motorsport 7
43
62.2
2016 Deus Ex: Mankind Divided
13
18.7
2016 Ashes of the Singularity: Escalation
25
36.3
2016 Doom
32
46.1
2016 F1 2016
28
41.1
2016 Total War: Warhammer
20
28.6
2016 Battlefield 1
26
37.8
2016 Overwatch
26
37.7
2016 Dishonored 2
23
33.5
2015 Grand Theft Auto V
13
19.8
2015 Rocket League
39
55.8
2015 Need For Speed
27
39.8
2015 Project CARS
27
39.8
2015 Rainbow Six Siege
28
40.6
2012 Counter-Strike: Global Offensive
100
143.5
2009 League of Legends
55
79.7
RX 580 with i7-7700K at 1080p and Chất lượng cực settings

RX 580 Kỹ thuật

RX 580

Critics Reviews

AMD Radeon RX 580 – Performance and benchmarks vs GTX 1060 As usual, I’ve tested the RX 580 in TrustedReviews ’ standard test rig. The specifications are as follows, and represent a decent ...
AMD Radeon RX 580 specs. Based on the same Polaris 10 graphics core as RX 480, this is a respun version based on a third-gen iteration of the 14nm FinFET product produced by AMD.
AMD Radeon RX 580 The 580 may be a rebadge, but it’s certainly no pushover ... RX 480. Final verdict. Ultimately the RX 580 is a card for those looking to upgrade to something capable of playing ...
The AMD Radeon RX 580 and RX 570 are built around AMD’s Polaris 20 GPU, which is an updated revision of Polaris 10. Although it is very similar to the Polaris 10 used on the RX 480, AMD tells us ...
That's right: the Radeon RX 580 8GB isn't new by any meaningful measure. It's an updated version of last year's Radeon RX 480, based on the same Ellesmere GPU under AMD's Polaris umbrella.
At the high end is AMD’s new midrange contender, the Radeon RX 580. Like the RX 480 before it, this is a fully enabled Polaris 10 GPU. Taking advantage of their manufacturing gains, AMD is ...
The Radeon RX 580 is basically the Radeon RX 480 with a new name, but that still makes it the best mainstream graphics card around. Sapphire's custom Nitro+ design is stellar.
AMD Radeon RX 580 – Specs and Buying Options. The reference specification of the RX 580 is a 1340MHz boost clock speed paired with either 4GB or 8GB of GDDR5 memory. This is a decent upgrade ...
The AMD Radeon RX 500 series cards, as previously confirmed, will include the Radeon RX 580 (Polaris 10), Radeon RX 570 (Polaris 10), Radeon RX 560 (Polaris 11) and the Radeon RX 550 (Polaris 12).

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn
L
lichentwotinos 11 months ago
i have a 580 with an ryzen 2600 16gb of ram and i defiantly dont get 180 fps in bfv low setting. more like 85.
0 0
A
Axel 1 year ago
I have an RX 580 8 gb with ryzen 3 2200g and 8 gb of ram 2666 mhz. i usually get frame drops and assasins creed unity plays at 48 frames with medium graphics lol
0 0
A
appraisersquash 1 year ago
@Axel usar placa de vídeo com processador final G, faz sua placa funcionar pela metade! troca esse processador! coloca um X ou sem nada
0 1
D
Diego 1 year ago
The RX 580 and FX 6300 works fine. This says that on Ultra quality you'll only get about 20 FPS, that's not true. I have this combo and on Fortnite I get about 80 FPS on Epic at 1080p. On Apex Legends I get about 100 FPS also on max settings.
3 0
Z
Zordan 1 year ago
I have i5 3350p cpu, with gtx 960 4gb G1, should i go rx 570/ rx 580/ or some nvidia?
0 0
B
bigchungus5000 1 year ago
the rx 580 is great..glad i chose it iver gtx 1060
2 0
T
TJ 1 year ago
The RX 580 is awesome I'm using it with ryzen 2600 and I'm playing every AAA idle at Altra at 60 frames a second easy even Fallout 4 modded to death which would lag down my other system to like 10 frames per second is a stationary 60
0 0
B
barbonboxy 1 year ago
GTX 1060 6gb or RX 580 8gb?I need help choosing between these GPUs.
2 0
M
Moaf 1 year ago
@teddymetal 100% 580 8gb
1 0
T
tungadalsepia 1 year ago
Rx 580 vs GTX 1060Which good in performance Rx 570/580 or GtX1060?
0 0