So sánh CPU - So sánh điểm chuẩn chơi game của bộ xử lý PC

Sử dụng công cụ So sánh CPU nâng cao này, so sánh hai bộ xử lý máy tính hoặc so sánh bản dựng PC hiện tại của bạn - card đồ họa và bộ xử lý - với bản nâng cấp bộ xử lý trong tương lai và xem nó có đáng để nâng cấp không. Sử dụng Cài đặt chất lượng trò chơi, Độ phân giải màn hình, Thẻ đồ họa và kết hợp Bộ xử lý mong muốn để xem các bài kiểm tra hiệu suất so sánh trong hơn 50 điểm chuẩn FPS của trò chơi.

So sánh bộ xử lý PC chơi game và khung hình mỗi giây Máy tính hiệu suất

So sánh CPU

Trò chơi điểm chuẩn ở độ phân giải khác nhau và chất lượng cài đặt

Trò chơi điểm chuẩn ở độ phân giải khác nhau và chất lượng cài đặt

Chúng tôi có thuật toán phức tạp đã được thiết kế cẩn thận để sản xuất 90% ước tính chính xác của hiệu suất chơi game dựa trên phân tích trên 70.000 Benchmark xét nghiệm. Kết quả điểm chuẩn của chúng tôi được đo chố người dùng ưa thích trò chơi giải quyết và cài đặt chất lượng trò chơi. Trong khi các trang web điểm chuẩn khác luôn đo lường chất lượng cực kỳ, chúng tôi cung cấp 4 cài đặt chất lượng-Ultra, cao, Trung bình, thấp để giúp bạn khám phá các giá trị ẩn của card đồ họa của bạn tại các thiết lập khác nhau.

Tính toán bottleneck nâng cao

Tính toán bottleneck nâng cao

Nút cổ chai phát hiện cơ chế của chúng tôi là dựa trên các xét nghiệm thực tế trên CPU cho hơn 10 năm và phân tích các điểm chuẩn hiện tại chố CPU nhiều thế hệ để giúp bạn tìm thấy giá trị tốt nhất về chi phí-vs-hiệu suất trong sự lựa chọn CPU của bạn sẽ được kết hợp với GPU của bạn Với hơn 500 phổ biến của CPU cho 10 năm qua, bạn chắc chắn sẽ tìm thấy những lợi ích chính xác hoặc mất mát tác động trong CPU của bạn và kết hợp GPU.

Điểm chuẩn trong khung hình/giây, thời gian.

Điểm chuẩn trong khung hình/giây, thời gian.

Chúng tôi luôn tìm kiếm hiệu suất trong khung hình/giây, không TFLOPS hoặc GB/s hoặc các đặc điểm kỹ thuật khác lý thuyết số đó là vô nghĩa cho các game thủ. Tất cả mọi thứ được hiển thị trong khung hình/giây, ngay cả những tác động CPU trên hiệu suất, để giúp bạn xem điểm chuẩn thực tế và quyết định tốt hơn về nâng cấp GPU tiếp theo của bạn.

Tất cả cùng nhau: hình ảnh hoàn chỉnh

Tất cả cùng nhau: hình ảnh hoàn chỉnh

Giá cả, yêu cầu năng lượng, nhiệt độ, mức độ ồn, hiệu suất trong 1080p, 1440p, và 4K, CPU bottleneck, và cài đặt chất lượng trò chơi là tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định và chúng tôi đảm bảo rằng tất cả các thông tin này là ở bàn tay và cung cấp Khuyến nghị. Công cụ so sánh của chúng tôi là toàn diện pha trộn của các yếu tố trên và đảm bảo sẽ giúp bạn trong việc tìm kiếm máy tính chơi game tốt nhất của bạn xây dựng.

So sánh phổ biến nhất